Al heel lang zijn Henk Brauer , Wiel Claessen , Herman Reijnders gepakt door de historie van het mooie gebied waarin we leven, de kansen en belemmeringen van grenzen en niet op de laatste plaats ons mooie rollend erfgoed. Dat dienende willen we op de eerste plaats de eigenaren van het rollend erfgoed kennis laten maken met ons mooie gebied, waarbij tractie en industrieelerfgoed, mooi dorpen, oude en groene omgevingen voor ons belangrijk zijn. Op enkele plaatsen laten we ook de inwoners van het gebied dat voorheen van ~1348 tot begin ~1800 omschreven werd als Gelriae van het rollend erfgoed/museum genieten. Geheel passend in het Borderline/Grenzlandfahrt karakter gaan we vaak historische en andere grenzen over. De afronding is meestal in eigen kring, nagenietend in een bijzondere omgeving Nog een kenmerk is low cost/lot of fun, van voor en door deelnemers geregeld Wij noemen dat hele gebeuren "Borderline/Grenzland" fahrt